Over de auteur(s)

Ik ben eerder een klassieke dan een neoklassieke econoom. Omdat ik meer belangstelling heb voor wat burgers en overheden consumeren en wat bedrijven produceren (en waarin diverse partijen investeren), dan voor zogeheten efficiënte, rationele of optimale oplossingen en ‘evenwichten’.

Mijn loopbaan is niet binnen gebaande paden verlopen. Ik had het geluk te mogen studeren in een tijd en aan een universiteit waar je allerlei combinaties van vakken kon kiezen. Bij mij zowel algemene als bedrijfseconomie, met vele uitstapjes naar rechten, sociologie en geschiedenis. Zelfs een tijdje filosofie en milieukunde gestudeerd, tot ik erachter kwam dat ik met economie de meest optimale haat-liefde verhouding heb: liefde voor het onderzoeken van economische gedragingen, haat voor de manier waarop veel economen deze reduceren tot econometrische modellen.

Een aanbod om na mijn studie te gaan promoveren heb ik afgeslagen, want ik ging liever lesgeven op de middelbare school waar ik toevallig terecht was gekomen. Het toeval bracht mij ook vrij snel bij het beleidsonderzoek. Uiteindelijk ben ik weer in de universitaire wereld terecht gekomen en ben ik alsnog gepromoveerd. Vervolgens een tijdje ondernemer geweest in een hele andere tak van sport. Daarna weer terug in het onderzoek en academisch onderwijs, hoofdzakelijk als zzp-er.

Politiek gezien beschouw ik mijzelf als een libertaire socialist. Socialisme betekent voor mij dat we een helpende hand moeten bieden aan mensen die in een achterstandssituatie – of nog erger: in een benedenwaartse spiraal – terecht zijn gekomen. Niet alleen middels een uitkering (of basisloon) maar door hen extra mogelijkheden te geven om hun idealen te kunnen realiseren. De verantwoordelijkheid moeten we niet op de overheden of op politici afschuiven. Als libertaire socialisten wil ik dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid een versterking zijn van, en niet een barrière voor diverse vormen van gemeenschapszin. Om dit bereiken moeten we eerder zoeken naar creatieve spelregels in het economische en maatschappelijke verkeer dan naar moties, wetten of economische modellen.

Pseudoniem

Ik schrijf deze blog onder een schuilnaam, want ik hoop dat mijn schrijfsels daardoor beter op waarde worden geschat. Naast allerlei voordelen is namelijk een van de problemen van internet dat eerder naar de boodschapper wordt gekeken dan naar de boodschap. Dat is natuurlijk van alle tijden, maar sinds de komst van internet is het nog gemakkelijker geworden om de boodschapper te identificeren, en vervolgens al een oordeel klaar te hebben. Gaat het om een bekende auteur, dan wordt (bewust of onbewust) al gauw partij gekozen: vóór of tegen, sympathiek of onsympathiek, duim omhoog of duim omlaag. Wie is dan nog in staat om een objectief en onafhankelijk oordeel te vellen? Hoe gevoelig we zijn (geworden) voor beroemde namen, moge blijken uit de volgende twee voorbeelden.

J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken, heeft enkele jaren geleden een detective geschreven onder het pseudoniem Robert Galbraith. Het boek werd door verschillende uitgevers geweigerd, en eenmaal gepubliceerd schoten de verkoopcijfers pas omhoog zodra bekend werd dat Robert Galbraith haar nieuwe schuilnaam was

Joshua Bell, een van de beste en beroemdste violisten, deed in 2007 mee aan een experiment. Vermomd als straatmuzikant speelde hij in een metrostation in Washington D.C. Het resultaat was veelbetekenend: slechts 27 van meer dan 1000 voorbijgangers bleven staan om te luisteren. Van degenen die doorliepen zullen velen ongetwijfeld zelf het idee hebben, dat zij heel goed het verschil kunnen horen tussen excellente en minder goede musici.

Schuilcollega’s

In de literaire wereld is het schrijven onder een nom de plume geheel geaccepteerd. Denkt u maar aan Nescio, Willem Elsschot, Marek van der Jagt, Anna Enquist en Multatuli – als we ons beperken tot vijf grote schrijvers in de Nederlandse taal. Of aan vrouwelijke auteurs, die in vroeger tijden alleen konden doorbreken door een mannennaam te hanteren. Ook in de journalistiek opereerden columnisten zeker vroeger geregeld onder een schuilnaam: Tamar, Kronkel, Piet Grijs, Battus enzovoorts. In economenland volg ik het voorbeeld van The Economist, waar columnisten een pseudoniem gebruiken (Bagehot, Lexington’, ‘Schumpeter).

In de literaire en journalistieke wereld werd en wordt het pseudoniem vaak gekozen om meer vrijheid te hebben bij het opschrijven van polemische of in elk geval onorthodoxe standpunten. Bij de economische en sociale wetenschappen hebben we, zeker vandaag de dag, dit soort standpunten eveneens hard nodig. Om de zelfgenoegzaamheid en navelstaarderij te doorbreken die helaas bij teveel academici domineren. Voor overige beschouwingen over het gebruik van een pseudoniem, zie hier.

Overigens is mijn echte naam altijd bekend bij de media waar ik regelmatig of af en toe publiceer: Follow the Money (waar ik inmiddels onder eigen naam publiceer), Argus, ESB-online, Scienceguide, Sargossa, Joop! Trouw, Dagblad van het Noorden, One World. Alsmede bij mijn abonnees, dus bent u nieuwsgierig: neem een (kosteloos) abonnement ;-).

Beter goed gejat dan slecht bedacht?

De laatste reden voor het gebruik van een pseudoniem heeft te maken met mijn opvattingen over auteursrechten en plagiaat. Als docent ben ik er natuurlijk op tegen dat studenten iets van een ander overnemen zonder bronvermelding. Het onderscheid tussen mijn en dijn is ook in de wetenschap belangrijk.

Aan de andere kant moeten we in het publieke debat vrijelijk kunnen omgaan met de vruchten van andere creatieve geesten. Beter creatief gejat dan een uitgebreid overzicht van literatuurreferenties, die soms vooral bedoeld zijn om de lezer te imponeren. Het belangrijkste is om de lezer of de toehoorder te overtuigen met harde feiten (deze wèl met bronvermelding!) en stevige argumenten. Tenslotte is niemand ‘eigenaar’ van een bepaalde theorie of redenering.

Daarom bent u geheel vrij om mijn argumenten te benutten in uw eigen betoog, zonder bronvermelding of woord van dank.

Andere auteurs

Dirk Damsma is economisch methodoloog met jarenlange ervaring in het hoger onderwijs. Hij heeft de onderzoekslijn van de opleiding International Business Management Studies op de Haagse Hogeschool grotendeels vormgegeven, alsmede het afstudeerprogramma van de Nyenrode New Business School. Op dit moment werkt hij als docent wetenschapsleer en BSc scriptiecoördinator aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Eric Kamphuis is een sociologisch-econoom met jarenlange ervaring in ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs. Hij was werkzaam als leidend technisch adviseur, programma directeur en consultant in vele korte termijn opdrachten. Deze betroffen programma- en projectevaluaties, capaciteitsontwikkeling, duurzame energie en technisch beroepsonderwijs in Afrika, Azië, Centraal/Oost Europa en de Cariben.

Daarnaast maak ik dankbaar gebruik van enkele intimi die kritisch commentaar leveren op mijn conceptversies.

S. de Beter (31 januari 2019)

 

 

Share

4 Reacties.

  1. Aan het eind van ieder blogbericht staat (in een bruin kader) hoe u zich kunt abonneren op mijn blog (alleen email-adres invullen), en dus een bericht ontvangt wanneer nieuw blogbericht wordt geplaatst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.