Malieveld-model

Je hoort wel eens zeggen dat het poldermodel verleden tijd is en dat het zo onduidelijk is hoe Nederland nu functioneert. Wie het nieuws bijhoudt, weet dat het best meevalt met die onzekerheid. Alles wijst één kant op: de kant van het Malieveldmodel.

Nieuwe grondpolitiek kan agrarische sector weer toekomstperspectief geven

Afgelopen dinsdag werd Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Topsector Agri&Food en voormalig WUR-voorzitter, officieel benoemd tot voorzitter van het Landbouwcollectief, waarin alle boerenbelangenbehartigers zich hebben gebundeld in het stikstofdossier. Gaat hij het beter doen dan Pieter van Geel? Die als regisseur van de Task Force Ammoniak dezelfde partijen wilden verenigen op een alternatief stikstofplan. Wat… Lees het hele blogbericht

---