Zijn economen vooringenomen?

Economen beweren graag dat hun analyses politiek neutraal zijn. Ze rapporteren de feiten en doen voorspellingen. En als blijkt dat de werkelijkheid zich anders gedraagt dan men had voorspeld, dan worden de modellen bijgesteld.

Dirk Damsma (25/09/2019)

Dit idee van politieke neutraliteit, vindt men terug in de inleiding van vrijwel elk handboek dat op universitaire economie-opleidingen wordt gebruikt. Dit idee is waarschijnlijk terug te voeren op dit artikel van Milton Friedman, dat hij naar eigen zeggen heel snel had geschreven na lezing van Poppers Logik der Forschung (1935). Popper bespreekt hierin de methodologie van de natuurwetenschappen. In later werk (1957) legt hij uit dat de sociale wetenschappen zich niet voor deze aanpak lenen en dat deze een eigen methodologie nodig hebben. Deze oproep van Popper was aan Friedman niet besteed.

In de praktijk daarentegen leidt lang niet elke mislukte voorspelling tot modelaanpassingen. Zo toonde Alan Krueger aan dat verhoging van het minimumloon de werkgelegenheid niet verlaagt maar juist verhoogt. Deze uitkomst heeft echter niet tot modelaanpassingen geleid, zoals hier wordt besproken. Chang, één van de auteurs van onderstaand artikel, laat zien dat de rijkste landen ter wereld hun rijkdom te danken hebben aan protectionisme, overheidsbescherming en subsidies. Daarnaast blijkt uit zijn cijfers dat de snelst groeiende economieën (zoals China) zonder uitzondering een relatief grote overheid hebben (2010). Ook Reuten (2019: 501-503) toont aan dat de overheid zich steeds meer met de economie is gaan bemoeien naarmate deze rijker wordt. Al sinds 1870 stijgt het aandeel van de overheid in de economie (gemeten als percentage van het BBP) van de 21 rijkste OESO landen ter wereld. Toch gaan deze landen niet aan inefficiëntie ten onder. Sterker nog, het zijn nog steeds de meest concurrerende economieën.

Wordt er nu hard gewerkt aan modellen die de stabiliserende, faciliterende en stimulerende functie van overheden laten zien? Welnee! In economische modellen is het nog steeds vooral de overheid die markten verstoort en de welvaart verlaagt. En dan te weten dat landen waarin economen het economisch beleid bepalen, minder snel groeien dan landen waar juristen en techneuten het laatste woord hebben (Chang 2010)!

Vanwaar dit onwrikbare vertrouwen in de onfeilbaarheid van markten en de kwalijke invloed van overheden? Kennen economen de cijfers niet of negeren zij ze doelbewust? Is er kortom sprake van onwetendheid of spelen (ook) ideologische vertekeningen een rol? Chang en Javdani zochten het uit.

Ze vroegen verschillende economen om aan te geven in welke mate men het eens was met uitspraken van collega’s. De uitspraken werden echter niet altijd aan de juiste persoon toegeschreven. Vervolgens werd er gekeken of dit uitmaakte voor de mate van instemming. En dat blijkt het geval. Neoklassieke uitspraken die werden toegeschreven aan Keynesiaanse of Marxistische economen konden op veel minder instemming rekenen dan uitspraken van Keynes zelf die aan een Neoklassiek hoogleraar werden toegeschreven.

Alhoewel de overgrote meerderheid (82%) van de respondenten zegt dat ze uitspraken uitsluitend inhoudelijk beoordelen, handelen ze daar dus niet naar. Opvallend is dat deze discrepantie groter is bij rechts georiënteerde economen dan bij hun linkse collega’s. Ook blijken neoklassiek economen sterker te reageren op wijzigingen in de vermelde bron, dan meer heterodoxe economen. Dat is niet verrassend, want heterodoxe economen hebben altijd (ook) mainstream (neoklassieke) theorieën moeten bestuderen. Omgekeerd wordt van mainstream economen niet verwacht dat ze uit de voeten kunnen met heterodoxe theorieën. Dit zorgt ervoor dat neoklassieke economen alleen neoklassieke uitspraken inhoudelijk kunnen beoordelen, terwijl de heterodoxe economen zowel met neoklassieke als met heterodoxe uitspraken inhoudelijk uit de voeten kunnen.

Ik heb het artikel van Chang en Javdani wat ingekort en tussenkopjes ingevoegd. Voor details over hun onderzoeksopzet en de gedetailleerde resultaten kunt u ook hier terecht.

Are Economists Ideologically Biased?

Economists like to think they’re immune from ideological influence. New research shows otherwise.

Mainstream (neoclassical) economics has always put a strong emphasis on the positivist conception of the discipline, characterizing economists and their views as objective, unbiased, and non-ideological. This is still true today, even after the 2008 economic crisis exposed the discipline to criticisms for lack of open debate, intolerance for pluralism, and narrow pedagogy.[1] Even mainstream scholars who do not blatantly refuse to acknowledge the profession’s shortcomings still resist identifying ideological bias as one of the main culprits. They often favor other “micro” explanations, such as individual incentives related to academic power, career advancement, and personal and editorial networks. Economists of different traditions do not agree with this diagnosis, but their claims have been largely ignored and the debate suppressed.

Acknowledging that ideology resides quite comfortably in our economics departments would have huge intellectual implications, both theoretical and practical. In spite (or because?) of that, the matter has never been directly subjected to empirical scrutiny. In a recent study, we do just that. Using a well-known experimental “deception” technique embedded in an online survey that involves just over 2400 economists from 19 countries, we fictitiously attribute the source of 15 quotations to famous economists of different leanings. In other words, all participants received identical statements to agree or disagree with, but source attribution was randomly changed without the participants’ knowledge. The experiment provides clear evidence that ideological bias strongly influences the ideas and judgements of economists. More specifically, we find that changing source attributions from mainstream to less-/non-mainstream figures significantly reduces the respondents’ reported agreement with statements. Interestingly, this contradicts the image economists have of themselves, with 82% of participants reporting that in evaluating a statement one should only pay attention to its content and not to the views of its author.

Moreover, we find that our estimated ideological bias varies significantly by the personal characteristics of economists in our sample. For example, economists’ self-reported political orientation strongly influences their ideological bias, with estimated bias going up as respondents’ political views move to the right. The estimated bias is also stronger among mainstream than among heterodox economists, with macroeconomists exhibiting the strongest bias. Men also display more bias than women. Geographical differences also play a major role, with less bias among economists in Africa, South America, and Mediterranean countries like Italy, Portugal, and Spain. In addition, economists with undergraduate degrees in economics or business/management tend to show stronger ideological biases.

Implicaties

We give more details about our methodology and findings in the [original article], but […]let us anticipate some of the conclusions and implications. Theoretically, the implications are upsetting for the positivist methodology dominating the neoclassical economics. As Boland (1991) suggests, “[p]ositive economics is now so pervasive that every competing view has been virtually eclipsed.” Yet, the strong influence of ideological bias on views among economists that is evident in our empirical results cannot be reconciled with it.

Practically, our results imply that it is crucial to adopt changes in the profession that protect academic discourse, as well as the consumers of the economic ideas, from the damaging impacts of ideological bias. In fact, there exists growing evidence that suggests value judgements and political orientation of economists affect not just research (Jelveh et al. 2018Saint-Paul 2018), but also citation networks (Önder and Terviö 2015), faculty hiring (Terviö 2011), as well as economists’ positions on positive and normative issues related to public policy (e.g. Beyer and Pühringer 2019Fuchs, Krueger and Poterba 1998Mayer 2001van Dalen 2019Van Gunten, Martin, and Teplitskiy 2016). It is therefore not a long stretch to imagine that ideological bias could play an important role in suppressing plurality, narrowing pedagogy, and delineating biased research parameters in economics.

One important step that helps identify the appropriate changes necessary to minimize the influence of ideological biases is to understand their roots.

Oorzaken

As argued by prominent social scientists (e.g. Althusser 1976Foucault 1969Popper 1955Thompson 1997), the main source of ideological bias is knowledge-based, influenced by the institutions that produce discourses. Mainstream economics, as the dominant and most influential institution in economics, propagates and shapes ideological views among economists through different channels.

Economics education, through which economic discourses are disseminated to students and future economists, is one of these important channels. It affects the way students process information, identify problems, and approach these problems in their research. Not surprisingly, this training may also affect the policies they favor and the ideologies they adhere to. In fact, there already exists strong evidence that, compared to various other disciplines, students in economics stand out in terms of views associated with greed, corruption, selfishness, and willingness to free-ride (e.g. Frank and Schulze 2000Frank et al. 1993 and 1996Frey et al. 1993Marwell and Ames 1981Rubinstein 2006Want et al. 2012).[2]

Another important channel through which mainstream economics shapes ideological views among economists is by shaping the social structures and norms in the profession. While social structures and norms exist in all academic disciplines, economics seems to stand out in at least several respects, resulting in the centralization of power and the creation of incentive mechanisms for research, which in turn hinder plurality, encourage conformity, and adherence to the dominant (ideological) views.

Our own exposure to different parts of this social structure while working on this project has in fact been an unpleasant yet eye-opening experience, and a testament to dominant biases in the discipline that strongly impede critical thinking, new perspectives, and plurality. We have been threatened, accused, and insulted for simply asking an important and legitimate question. We have also had first-hand experience with the Top Five journals in economics and some of their (associate) editors’ exertion of their strong prejudiced views, which is often disguised under the veil of “inevitably subjective nature of editors’ decision-making process,” which is supported by the absolute and unaccountable power that is at their disposal. In some cases, the decision regarding our submission blatantly lacked professionalism and respect for plurality of views.

Niet zonder consequenties

Our world today is characterized by critical issues that economics has a lot to say about, such as inequality, austerity, the future of work, and climate change. However, relying on one dominant discourse which ignores or isolates alternative views will make the economics profession ill-equipped to engage in balanced conversations regarding these issues. This also makes the consumers of economic ideas skeptical about economists and the views and policies they advocate for. We believe that addressing the issue of ideological bias in economics first requires economists to find out about their own biases. Persistent denial of these biases is going to be more harmful than being aware of their presence and influence, even if mainstream economists do not necessarily change their views. Moreover, the economics profession needs to have an in-depth introspection and a real and open debate about the factors underpinning these biases, including economics training and social structures within the discipline that centralize power, encourage group thinking and conformity, dampen innovative thinking and creativity, and hinder plurality.

Scholars hold different views on whether economics can be a “science” in the strict sense and be free from ideological biases. However, perhaps it is possible to have a consensus that the type of ideological bias that could result in endorsing or denouncing an argument on the basis of (one’s interpretation of) its author’s views rather than its substance is unhealthy and in conflict with scientific tenor and the subject’s scientific aspiration, especially when the knowledge regarding rejected views is limited.

Some economists might object that economists are human beings and therefore these biases are inevitable. But economists cannot have their cake and eat it too! Once you admit the existence of ideological bias, the widely-held view that “positive economics is, or can be, an ‘objective’ science, in precisely the same sense as any of the physical sciences” (Friedman 1953) must be rejected.

Furthermore, the differences we find in the estimated effects across personal characteristics such as gender, political orientation, country, and undergraduate major clearly suggest that there are ways to limit those ideological effects, and ways to reinforce them.

Mogelijke oplossingen

Our finding that those with an undergraduate degree in economics exhibit the strongest ideological bias highlights the importance of economic training in shaping ideological views. In doing so, our study contributes to the literature on economic education, suggesting that ideology can be at least limited by changes in the curricula at earlier stages.

Rubinstein (2006) argues that “students who come to us to ‘study economics’ instead become experts in mathematical manipulation” and that “their views on economic issues are influenced by the way we teach, perhaps without them even realizing.” Stiglitz (2002) also argues that “[economics as taught] in America’s graduate schools … bears testimony to a triumph of ideology over science.”

Economics teaching not only influences students’ ideology in terms of academic practice but also in terms of personal behavior. Colander and Klamer (1987) and Colander (2005) survey graduate students at top-ranking graduate economic programs in the U.S. and find that, according to these students, techniques are the key to success in graduate school, while understanding the economy and knowledge about economic literature only help a little. This lack of depth in knowledge acquired, not only in economics but in any discipline or among any group of people, makes individuals lean more easily on ideology. Frank et al. (1993)similarly highlight the importance of economics training in shaping behavior among students by criticizing the exposure of economics students to the self-interest model in economics where “motives other than self-interest are peripheral to the main thrust of human endeavor, and we indulge them at our peril.” They also provide evidence that such exposure does have an impact on self-interested behavior.

But education is not the only problem: social structures and norms within the profession also deeply influence economists’ adherence to dominant ideological views.

For example, in his comprehensive analysis of pluralism in economics, Wright (2019) highlights several features of the discipline that make the internal hierarchical system in economics “steeper and more consequential” compared to most other academic disciplines. These features include: (1) particular significance of journal ranking, especially the Top Five, in various key aspects of academic life including receiving tenure (Heckman and Moktan 2018), securing research grants, invitation to seminars and conferences, and request for professional advice; (2) dominant role of “stars” in the discipline (Goyal et al. 2006Offer and Söderberg 2016); (3) governance of the discipline by a narrow group of economists (Fourcade et al. 2015); (4) strong dominance of both editorial positions and publications in high-prestige journals by economists at highly ranked institutions (Colussi 2018Fourcade et al. 2015Heckman & Moktan 2018Wu 2007); and the strong effect of the ranking of one’s institution, as a student or as an academic, in career success (Han 2003Oyer 2006).

As another example, in a 2013 interview with the World Economic Association, Dani Rodrik highlights the role of social structure in economics by suggesting that “there are powerful forces having to do with the sociology of the profession and the socialization process that tend to push economists to think alike. Most economists start graduate school not having spent much time thinking about social problems or having studied much else besides math and economics. The incentive and hierarchy systems tend to reward those with the technical skills rather than interesting questions or research agendas. An in-group versus out-group mentality develops rather early on that pits economists against other social scientists.” Interestingly, a very similar picture of the profession was painted in 1973 by Axel Leijonhufvud in his light-hearted yet insightful article titled “The life among the Econ.”

It is hard to imagine that the biased reactions we find in our study only emerge in a low-stakes environment, such as our experiment, without spilling over to other areas of academic life. After all, as we discussed at the beginning, there already exists growing evidence which suggests that the political leanings and the personal values of economists influence different aspects of their academic lives. It is also not a long stretch to imagine that such ideological biases impede economists’ engagement with alternative views, narrow the pedagogy, and delineate biased research parameters. We believe that recognizing their own biases, especially when there exists evidence suggesting that they could operate through implicit or unconscious modes, is the first step for economists who strive to be objective and ideology-free. This is also consistent with the standard to which most economists in our study hold themselves. To echo the words of Alice Rivlin in her 1987 American Economic Association presidential address, “economists need to be more careful to sort out, for ourselves and others, what we really know from our ideological biases.”

Voetnoten

[1] Several scholars have highlighted the connection between ideological views and the lack of plurality in economics and the failure of the profession to predict the 2008 crisis, or to even have an honest and in-depth retrospective explanation that would help develop accountable counter-measures against future crises (e.g. Barry 2017Cassidy 2009Dow 2012Freeman 2010Heise 2016Lawson 2009Stilwell 2019). There are also those who believe the 2008 crisis was not predictable, but fault the profession, as Colander (2010) puts it, “for failing to develop and analyze models that, at least, had the possibility of such a failure occurring” (e.g. Cabalerro 2010Colander et al. 2013).

[2] Even if this relationship is not strictly casual, it suggests that there exists something about economic education that leads to a disproportionate self-selection of such students into economics.

Mohsen Javdani and Ha-Joon Chang (ingeleid en ingekort door Dirk Damsma)

25 September 2019

Republished with permission from The Institute for New Economic Thinking

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wilt u mij een persoonlijk bericht sturen? Mail naar s.debeter@gmail.com

Wilt u zich op mijn blog abonneren (wat ik zeer waardeer), dan hoeft u alleen uw emailadres in te vullen en daaronder op 'Abonneren' te klikken.

Laatste berichten