Nawoord

In de reacties die ik via de mail of mondeling kreeg op mijn essay “Wat linkse partijen moeten doen om rechtse kiezers terug te winnen” worden met name twee (enigszins retorische) vragen opgeworpen. Moet de gemeenteraad dan alles maar accepteren wat in de diverse wijken en dorpen wordt besloten door de Raad van Wijze Wijkers (RWW) of Dorpelingen (RWD)? En: Je kunt mensen die zijn ingeloot toch niet verplichten om zitting te nemen in de RWW of RWD, vooral als zij – zoals tegenwoordig vrijwel iedereen – het zo druk hebben met andere bezigheden?

Over de eerste vraag wil ik kort zijn: ja inderdaad, dat is uiteindelijk de consequentie van mijn voorstel. Immers, je kunt een RWW/D niet alle vrijheid geven – let wel: binnen door de gemeenteraad vastgestelde kaders en spelregels – en vervolgens als gemeenteraad dwars gaan liggen als die vrijheid iets oplevert wat de raad niet bevalt. Dat pikken uw kinderen toch ook niet, als u zakgeld toezegt als ‘vrij besteedbaar inkomen’ en vervolgens allerlei negatief commentaar geeft – of zelfs zakgeld inhoudt – als zij dat zakgeld besteden aan uitgaven die u niet bevallen. Wel kunnen politici – al of niet via de publieke opinie – en ambtenaren proberen de RWW/D op andere gedachten te brengen. Ook kan zij lering trekken uit bepaalde ‘ontsporingen’ door voor de toekomst nieuwe kaders en spelregels te ontwerpen.

Overigens behoudt de gemeenteraad natuurlijk zijn wettelijk bevoegdheden op de talloze beleidsterreinen die het wijk- of dorpsniveau overschrijden. En het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat een RWW/D besluiten neemt die (direct of indirect) nadelig uitpakken voor de (bewoners van) omliggende wijken. Spelregel nr. 1 moet daarom zijn: de RWW/D mag uitsluitend maatregelen nemen waarvan de gevolgen beperkt blijven tot (bewoners van) de eigen wijk. Bij verschil van mening over de invulling van deze en andere spelregels kan bovendien altijd een beroep worden gedaan op de rechter.

De tweede vraag is wat lastiger te beantwoorden. Ik denk dat we de loting primair moeten zien als een appèl op ons ‘maatschappelijk bewustzijn’, waarover iedereen in mindere of meerdere mate beschikt. Hoe vreemd het tegenwoordig misschien  klinkt: je moet het als een voorrecht beschouwen dat je bent ingeloot om deel uit te maken van de RWW/D en een bijdrage te leveren aan het verbeteren en verfraaien van jouw wijk of dorp. De uitslag van de loting moet daarom niet per brief of mail worden overgebracht, maar door een persoonlijk bezoek van de verantwoordelijke wethouder of ambtenaar (met bloemen!).

Bovendien wil ik ervoor pleiten dat (daarna) de namen van de ‘bevoorrechten’ openbaar worden gemaakt, zodat alle buurtbewoners weten wie hen de komende tijd zal ‘vertegenwoordigen’ en bij wie zij terecht kunnen voor suggesties en klachten. Dat heeft waarschijnlijk ook het effect dat mensen niet zo snel de makkelijkste weg kiezen en simpelweg weigeren, want dan bestaat de kans dat zij daarop worden aangesproken.

Natuurlijk moet je rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Als tijdsgebrek een probleem is, moeten er creatieve oplossingen worden gezocht. Wat is erop tegen dat iemand die is ingeloot een ander ‘inhuurt’ om bepaalde taken of werkzaamheden over te nemen? Natuurlijk voor een deel van de vergoeding die de leden van de RWW/D ontvangen. En natuurlijk blijft de persoon in kwestie eindverantwoordelijk.

Maar uiteindelijk geldt: met onwillige honden is het lastig hazen vangen. In dat geval moet je de ‘lege plekken’ anders invullen. Zo kunnen zij die zijn ingeloot en bereid zijn hun opdracht te vervullen, als een soort sollicitatiecommissie optreden wanneer andere wijkbewoners aanbieden om hen een handje te helpen.

Ik vermoed dat er heel veel creativiteit loskomt als je mensen waardeert en hen de vrijheid geeft om het om hun manier aan te pakken.

S. de Beter (13/4/18)

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Deze vraag is bedoeld om spambots tegen te gaan. Spambots zijn stukjes software die op sites automatisch formulieren invullen om zo de website te kunnen bestoken met ongewenste berichten. Spambots kunnen niet interpreteren wat het antwoord moet zijn.

Wilt u mij een persoonlijk bericht sturen? Mail naar s.debeter@gmail.com

Wilt u zich op mijn blog abonneren (wat ik zeer waardeer), dan hoeft u alleen uw emailadres in te vullen en daaronder op 'Abonneren' te klikken.

Laatste berichten